FORMULARZE

CENTRUM FORMULARZY

 

Witamy w naszym Centrum formularzy. W naszym przeglądzie znajdziesz wszystkie formularze, które mogą być potrzebne w związku z niewypłacalnością twojego pracodawcy.

POBIERZ

Prawdomówne wyjaśnienie

W celu wyjaśnienia twojego stosunku pracy i twoich roszczeń może być wymagana prawdomówna ankieta.

Deklaracja zgodności z prawdą

Do wyjaśnienia swojego stosunku pracy i roszczenia

POBIERZ

Wniosek, arkusze uzupełniające i ulotka informacyjna o pieniądzach z niewypłacalności

Nie wszystkie roszczenia o upadłość pieniędzy mogą być spełnione w ramach zorganizowanego prefinansowania.

Obecne prawo daje syndykom tylko ograniczone możliwości. Tutaj znajdziesz formularze do ubiegania się o pieniądze na niewypłacalność.
Należy pamiętać, że wniosek osobisty należy złożyć w Agencji Pracy nie później niż 2 miesiące po wystąpieniu niewypłacalności.

Polecamy również wyjaśnienia na portalu internetowym Federalnej Agencji Pracy.

Wniosek o pieniądze z bankructwa

Osobisty wniosek o otrzymanie pieniędzy z niewypłacalności (jeżeli należność nie jest spełniona w ramach prefinansowania)

Dodatkowy arkusz dla członków rodziny

Dodatkowy arkusz dla wszystkich członków rodziny do bezpośredniego wniosku o pieniądze z niewypłacalności.

Zaświadczenie na zaliczkę

Oświadczenie z prośbą o zaliczkę na niezapłacone wynagrodzenie.

Wniosek o wypłatę pieniędzy od osób trzecich

Jeśli istnieją roszczenia z tytułu niewypłacalności przez cesję, itp.

Arkusz uzupełniający dla wspólników

Dodatkowe oświadczenie dla wspólników/dyrektorów zarządzających w sprawie wniosku o upadłość (również zewnętrznych dyrektorów zarządzających).

Ulotka

Ulotka Federalnej Agencji Pracy, którą polecamy.

Pomoc przy wypełnianiu umowy zakupu

Pomoc w wypełnieniu umowy kupna na zaliczki na poczet niewypłacalności.

POBIERZ

Oświadczenie

Zostałeś zwolniony z wykonywania pracy
i musisz ubiegać się o świadczenia w ramach dotacji jednak potrzebujesz
zaświadczenia o zatrudnieniu od swojego pracodawcy lub syndyka masy upadłościowej pracodawcy.

Zaświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych I

Zaświadczenie o zatrudnieniu do pobierania zasiłku dla bezrobotnych I.

Zaświadczenie o dodatkowym dochodzie

Zaświadczenie o otrzymaniu dodatkowego dochodu.

POBIERZ

Należności

Masz roszczenia wobec swojego pracodawcy, ktore nie zostaly uregulowane poprzez wyplacenie pieniedzy z niewyplacalnosci i chciałbyś je zarejestrować u właściwego administratora.

Roszczenia upadłościowe zgodnie z § 38 InsO

Roszczenia za okres przed wszczęciem postępowania.

Prosimy o zwrócenie uwagi na arkusz informacyjny dołączony do rejestracji. Szczegółowe informacje na temat sposobów zgłaszania roszczeń można znaleźć u właściwego syndyka masy upadłościowej. Należy zwrócić uwagę na terminy rejestracji, które można dowiedzieć się z nakazu sądowego lub dowiedzieć się od odpowiedzialnego syndyka masy upadłościowej. Spóźnione rejestracje podlegają zwykle opłacie.

Zobowiązania majątkowe zgodnie z § 55 InsO

Roszczenia za okres po wszczęciu postępowania.

POLECAMY

Polecamy portal internetowy Federalnej Agencji Pracy

Na portalu internetowym Federalnej Agencji Pracy (BfA) znajdują się wszystkie niezbędne formularze i dalsze informacje na temat usług agencji zatrudnienia, które możesz wykorzystać w reorientacji swojego dalszego życia zawodowego.

Kontaktieren Sie uns hier!

Datenschutzerklärung: